En ny undersøgelse lavet for EU-kommissionen viser, at den digitale ”storm” rammer arbejdsmarkedet et godt stykke uden for de åbne kontorlandskaber, som digitalisering oftest forbindes med. IT vil stille krav om, at medarbejdere inden for alle brancher udvikler nye faglige og menneskelige evner.
Afd. Microsoft Lyngby - Foto af Mathias Rud

Afd. Microsoft Lyngby – Foto af Mathias Rud

Enlivslang læringsrejse – af Claus Bülow Andersen, frivillig i Coding Pirates Randers
Undersøgelsen er en del af et større EU-arbejde, der kortlægger, hvordan området vil udvikle sig ved at tage udgangspunkt i lande, der er firstmovers – herunder Danmark. Det er derfor vigtigt at overveje, hvordan fremtidens generationer bliver klædt bedst muligt på til at håndtere fremtidens udfordringer.

Når børn starter i folkeskolen, er de ikke bevidste om, at det er deres første spæde skridt på en livslang læringsrejse. For stopper vi egentlig nogensinde med at lære nyt? Er det muligt at nå et punkt, hvor hverdagen ikke længere byder på interessante begivenheder? Det handler i bund og grund om livets vilkår, og den mentale tilgang man lægger for dagen. For i virkeligheden er ethvert aspekt af eksistensen interessant. Kvaliteten af interesse ligger ikke ”derude”, den ligger i opmærksomhedens intensitet. Evnen til at lære nyt afhænger af, hvorvidt vi har mulighed for at fordybe os. Biblioteker, museer og kulturhuse er nogle af de få offentlige steder, hvor det er normalt at synke ned i stimulerende stof.

Når vi bliver voksne bevidstgøres vi om vores drømme og behov. Da er vi slået ind på en vej, som er blevet udstukket på baggrund af tidligere valg, tilfældige hændelser og vores miljø. Det skal ikke slå én ud; det er aldrig for sent at udvikle sig, forbedre sin viden, sine færdigheder og kompetencer. Internettets pionerer mente netop, at webbens potentiale var som et internationalt vidensrum: Med uendelige muligheder for refleksion, tværgående samarbejde og fremdrift. Og jeg skal hilse og sige, at mulighederne ér der!

Digitale vovehalse
I dag skal vi skabe et engagement og en lyst til at tænde på teknologien, så borgernes vilkår for at gribe de muligheder, der findes, forstærkes. Jeg har igennem nogen tid været frivillig underviser i foreningen Coding Pirates Randers, hvor unge mennesker, de såkaldte ”Millennials”, lærer at programmere og at programmere for at lære. Indlæringen sker gennem kreativ leg med robotter, computere og elektronik. Og det har været fantastisk at se, hvordan de digitale vovehalse har givet sig i kast med tingene. De er ikke bange for at taste forkert på tastaturet eller spørge om hjælp en ekstra gang.

Coding Pirates er et nationalt it-didaktisk koncept med et enormt potentiale. Et flot eksempel på, at Danmark er med i front på området.  Pirateriet blev stiftet af en it-lærer, og succesen har betydet, at ideen efterhånden også bliver efterspurgt i udlandet. Alle piratbørn er automatisk medlem af foreningen – frivillige kan vælge at betale et årligt medlemskontingent på 75 kr., mens medlemmer skal være frivillige. Pengene anvendes i medlemmernes lokale foreninger. Aktuelt er der 46 lokalafdelinger og mere end 500 frivillige undervisere i klubben, der har en alenlang venteliste af børn, der gerne vil være med. Udfordringen i de kommende år bliver at bevare det græsrods-drive, som startede det hele.

Teknologiklubben er inde i en rivende udvikling og har senest modtaget 3,9 millioner kroner fra Tuborgfondet over de næste tre år. Pengene skal blandt andet bruges til at oprette et sekretariat, et rejsehold og flere afdelinger. Pengene skal også gå til alternative aktiviteter, der kan få flere piger til at interessere sig for pirateriet. I Randers har vi modtaget støtte fra Verdo, Randers Bibliotek, Randers Produktionshøjskole, DanDomain og Systemcenter Randers. Bidragyderne har sikret os et solidt fundament, så vi med de bedste gadgets hjælper børnene ind i fremtiden.

Kodning på skoleskemaet?
Her i Randers kunne vi potentielt set oprette to hold, da det ikke skorter på IT-kreative børn. Indtil videre har vi ikke kunnet engagere nok frivillige undervisere. En tendens der er typisk for hele landet. Børnene er tændte på at være skabende med IT – vi mangler blot at overbevise de voksne om, at det f.eks. er en nødvendighed at få kodning på skoleskemaet. Det er kun naturligt i en verden, hvor teknologien bliver en større del af vores hverdag. Det vil give de fremtidige generationer en kæmpe fordel, hvis de forstår at anvende teknologien frem for blot at være passive modtagere af den.

Byens borgere er i høj grad også børnene og de unge. De skal have en teknologisk intuition og være innovative teknologijonglører. I Coding Pirates vil vi være med til, at vores børn bliver kritisk tænkende, samfundsengagerede mennesker. Danmark har svært ved at hyre tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft inden for det teknologiske felt. Coding Pirates handler nu. De frivillige undervisere er topengagerede, dygtige mennesker, som videndeler og lytter til børnenes ideer og ønsker til undervisningen. Vi favner forskellige fagligheder og bliver inspireret af hinanden. Det er altid spændende at se, hvad en af de andre har fiflet med i løbet af ugen.

Vi mødes en gang om ugen på Hovedbiblioteket, hvor vi i samlet flok sejler skibet ind i læringsrummet for at fordybe os i legen. Det traditionelle biblioteksrum med betydningen ”sted for opbevaring af bøger” er i den forbindelse en åben platform, der sikrer optimale vilkår for at vise de kreative potentialer, der er i teknologierne. I en tid hvor informationer er konstant til stede og lette at få adgang til, kan biblioteket virke som et fordybelsesrum. Her har de unge pirater gang på gang bevist, at nutidens unge sagtens kan være opmærksomme, lære og indgå i sociale relationer. Jeg er blevet overbevist om, at vi aldrig stopper med at lære nyt. Heldigvis.