Fra en enkelt kodeklub i København til en hastigt voksende landsforening, hvor store og små kodepirater får afløb for deres interesse for den kreative udvikling af teknologier og kodning. Formand Martin Exner gør status over det første år.

De første frivillige lancerede Coding Pirates den 20. februar 2014. Bagerst fra venstre: Zach Greenvoss, Nikolaj Lysgaard Møller, Allan Sayedmirza, Jari Due Jessen, Christian Hjorth Lund, Martin Exner, Tuk Bredsdorff, Nick Fish, Johannes T Hansen, Marianne Skafte Ritschel, Per Kofod Hansen, Daghan Dinc og Rasmus Exner. De øvrige frivillige: Ida Exner og Oliver Borg Von Bulow.

Den 20. februar 2014 holdt Coding Pirates et stort og velbesøgt lanceringsarrangement hos Microsoft i Hellerup. Det blev startskuddet for foreningen, der fokuserer på at lære børn unge i alderen 7-17 år om kodning, designprocesser og kreativitet med teknologier som udgangspunkt.

“Vi havde ikke lavet nogen formel invitation til lanceringen og havde blot inviteret via Twitter, Facebook og via vores netværk. Vi regnede med, at der ville komme mellem 50-70 mennesker. Der kom ca. 300, og vi var kun 15 frivillige til afvikle arrangementet,” husker Martin Exner, formand for foreningen, om det første Coding Pirates-arrangement. Sammen med medstifter Christian Hjorth Lund blev ideen om en kodeklub for teknologi-interesserede børn og unge skabt.

“Nu status er den, at vi på et år har kæmpet for at efterkomme den efterspørgsel, der er på at være med i Coding Pirates. Det har betydet en galopperende skalering og et stærkt netværk af såvel frivillige som børn og unge.”

Et hektisk, men effektivt år

Foreningen tæller nu tæller 10 opstartede afdelinger og ca. lige så mange nye lokalafdelinger i vente på landsplan.

“Det har været hektisk, men sjovt. I starten jokede Christian (Hjorth Lund, red.) og jeg om, at foreningen måske om et år havde en afdeling i Aarhus. Jeg havde ikke forestilling om, hvor positivt det blev modtaget. Vi har brugt året på at finde ud af hvilke samarbejder, der fungerer,” fortæller Martin Exner.

Han peger på, at både bibliotekssektoren, universiteterne og de private it-virksomheder har hjulpet med opstarten af forening og har selv taget konceptet til sig.

“Det har vist sig at være vigtigt, at aktørerne ikke ‘bare stiller lokaler til rådighed’, men forstår, at de med en afdeling dermed også bliver en del af Coding Pirates. Personligt er drømmen om at få lov til at arbejde med moderne teknologi i en læringssammenhæng blevet forløst.”

 

Dobbelt så mange afdelinger næste år

Det kommende år byder ikke på et mindre højt aktivitetsniveau for Coding Pirates, hvis det står til Coding Pirates-formanden.

“Nu skal vi have formaliseret vores undervisningsmaterialer, så alle, også folk uden for Coding Pirates, kan få glæde af dem helt gratis. Derudover skal vi have udviklet et system der varetager vores medlemmer, og dem der står på ventelisten på en hensigtsmæssig måde. Det vil give os en masse tid og overskud til at fokusere på kerneopgaven: At afholde inspirerende workshops for børnene,” mener Martin Exner.

Han regner desuden med, at udviklingen af Coding Pirates fortsætter på samme måde som det første år, hvilket betyder, at der er mange nye lokalafdelinger, der er under opsejling.

“Skaleringen vil fortsætte. Vi er lige nu oppe på 10 afdelinger fordelt rundt i landet, men inden året er omme, vil jeg gerne spå, at der er dobbelt så mange. Vi forsøger at gøre det så let som muligt at starte en afdeling op. Derfor arbejder vi videre med FAQ, gode råd og andre dokumenter som skal komme afdelingerne til gode,” slutter han.

 

Læs mere: